Velkommen

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut informasjonen om bedriften og forventet bruk av kort og konti.

I henhold til gjeldene AML-regelverk (anti-hvitvasking) må SEB Kort, som utsteder av kort og konti, liksom andre kredittinstitusjoner og Europeiske banker, regelmessig innhente informasjon om våre kunder for å kunne beskytte både bedriften og oss mot økonomisk kriminalitet.

Bedrift

Oppgi informasjon om bedriften du skal oppdatere.

Vær oppmerksom på

  • Det kan være nødvendig å laste opp et organisasjonskart for å beskrive eierstrukturen.
  • Hvis reelle eier(e) ikke har et norsk fødselsnummer (11 siffer), eller nordisk personnummer, kreves det en gyldig passkopi og adresseinformasjon i bostedslandet, som kan lastes opp digitalt.

Logg inn som signaturberettiget

Her kan signaturberettiget identifisere seg og få tilgang til skjemaet.

Signaturberettigets bosted