Välkommen

Tack för att du tar dig tid och fyller i uppgifter om ert företag och hur ni använder våra kort och konton.

Enligt lagen om penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML) måste vi på SEB Kort Bank AB, som är utgivare av dessa kort och konton, liksom andra kreditinstitut, betalningsinstitut och banker i Europa, regelbundet uppdatera vår information om alla våra kunder för att skydda både ert företag och oss från att utnyttjas för finansiell brottslighet.

Företag

Fyll i information om företaget du ska uppdatera.

Tänk på

  • Ni kan behöva ladda upp ett organisationsschema för att beskriva ägarstrukturen.
  • Ifall en verklig huvudman saknar nordiskt personnummer, behöver ni ladda upp en giltig passkopia samt ange adressuppgifter i bosättningslandet.

Logga in som firmatecknare

Här kan behörig firmatecknare identifiera sig och få tillgång till formuläret.

Autentiseringsmetod